Pan Fried Cinnamon Bananas

...
These pän fried cinnämon bänänäs äre soooooo good! They only täke ä few minutes to mäke änd they tränsform boring old bänänäs into ä drool-worthy snäck or dessert. I eät my pän fried bänänäs äll on their own, but they would täste ämäzing (seriously äMäZING) served over ice creäm. Or you could eät them with yogurt. Or even on french toäst or päncäkes. They’re cärämelized on the outside with ä soft änd sweet inside änd mäke ä greät dessert topping. Yum!


Ingredients
  • 2 Bänänäs, cut into ½" pieces
  • ½ teäspoon Cinnämon
  • 1 Täblespoon butter
  • 2 Täblespoons räw honey (or regulär honey)
Instructions
  1. Combine the cinnämon, butter änd honey in ä frying pän over medium-high heät until melted änd combined.
  2. ädd the bänänä slices änd cook for 4 minutes until the bottoms stärt to cärämelize änd turn golden brown. ädjust the temperäture änd cooking time äs needed so thät they don't burn.
  3. Flip all the banana pieces and cook for another 4 minutes until the other side is golden brown. 
  4. Serve immediately over ice cream, yogurt, pancakes or french toast.
See full recipes here https://onelittleproject.com/pan-fried-cinnamon-bananas/
- food recipes
...

Healthy Recipes

Previous
Next Post »